Poreski konsalting

Poreski Due diligence - U kakvom je poreskom položaju privredno društvo čiji ste vlasnik ili kojim rukovodite? Saznajte iz naših poreskih due diligenca.

Optimizacija poreskih izdataka - Da li plaćate sve poreze? Da li plaćate više nego što to zakon nalaže? Reći ćemo Vam ako nas angažujete po ovom pitanju!

Sačinjavanje poreslih prijava - Formulari znaju ponekad biti konfuzni! Možemo ih popuniti za Vas!

Poreski krediti - Kada i kako nastaju? Kako da ih iskoristite na pravi način?

Saveti po pitanju poreza na imovinu, poreza na prenos apsolutnih prava, PDV... - Imate neku poresku nedoumicu? Pitajte, daćemo vam odgovor!