Računovodstveno-finansijski poslovi

Eksterno računovodstvo - Za Vaše potrebe vodimo finansijsko i materijalno knjigovodstvo! Brzo, tačno i uredno! Ne prepuštajte ovaj veoma bitan posao slučaju!

Sačinjavanje zahteva za kredite banaka, leasing kuća i ostalih kreditnih institucija - Kako prave informacije iskazati na pravi način? Kako zadovoljiti zahteve kreditnih institucija i povećati šanse za dobijanje kredita? I zato smo tu!

Pomoć pri sačinjavanju specijalnih bilansa - Otvaranje, fuzija, razdvajanje, likvidnost, promena pravne forme. Kako bilansirati? Saznajte od nas!

Izrada biznis plana - O ovome možete da završite i kurs! Zašto bi kada smo mi tu! A traže ga i banke!

Izrada godišnjeg budžeta i praćenje njegovog ostvarenja - Planirajte svoje poslovanje pravovremeno. Pratite ostvarenje svojih planova. Budite na korak ispred vremena!